BideMajnoon0650
2
06:50

سکانس واکنش پرویز پرستویی به بازگشت بینایی اش فیلم بید مجنون ۱۳۸۳

این سکانس فیلم بید مجنون نخستین پرتو های نوری که پس از سالها به دیدگان پرویز پرستویی نفوذ می کند، واکنش اعجاب برانگیز او را به همراه دارد و سکانس جاودانه ای را در فیلم بید مجنون و سینمای ایران رقم می زند. خوشحالی توام با ترس و هیجان در راهرو های خالی بیمارستان در […]