فیلم تفنگدار دریایی (تکاور) سکانس ربودن همسر ترایتون (جان سینا)
34
11:06

فیلم تفنگدار دریایی (تکاور) سکانس ربودن همسر ترایتون (جان سینا)

در این سکانس فیلم تفنگدار دریایی (تکاور) ،ترایتون (جان سینا) که یک کماندو از کار برکنارشده است و همسرش در پمپ بنزین در حال خرید هستند که ناگهان دزدان جواهر فروشی با پلیسها درگیر میشوند. دزدها پلیسها را کشته و مجروح کرده، پمپ بنزین را منفجر کرده و همسر ترایتون را نیز به گروگان گرفته […]