سکانس بازرسی از دهکده ویتنامی در فیلم جوخه (Platoon, 1986)
1
08:18

سکانس بازرسی از دهکده ویتنامی در فیلم جوخه (Platoon, 1986)

هنگامی که نیروهای آمریکایی به یک روستای ویتنامی نزدیک میشوند با جسد دو نفر از نیروهایشان مواجه میشوند که توسط ویتنامی ها کشته شده اند. در این سکانس از فیلم جوخه ، آنها وارد روستا شده و تمام خانه ها را بازرسی می کنند و کسانی را که در زیر زمین ها مخفی شده اند […]