Pixinema.ir-therwe_will_be_blood02
1
09:37

سکانس فیلم خون به پا خواهد شد ، قتل برادر ناتنی توسط دنیل (دانیل دی-لوئیس)

دنیل (دانیل دی-لوئیس) و هنری در حال صحبت در مورد گذشته ها هستند در این سکانس فیلم خون به پا خواهد شد ، دنیل به صحبتهای هنری که خود را برادر ناتنی دنیل معرفی کرده شک میکند. او از هنری سوالی در مورد یک مزرعه که در نزدیکی خانه پدریشان بوده را میپرسد ولی هنری […]
Pixinema.ir-there_will_be_blood01
1
03:50

فیلم خون به پا خواهد شد ، سکانس فرستادن پسر خوانده دنیل به سان فرانسیسکو

یک شب اچ دبلیو، پسر خوانده دنیل (دانیل دی-لوئیس) که در انفجار چاه نفت شنوایی خود را از دست داده، خانه دنیل را آتش میزند. در ادامه فیلم خون به پا خواهد شد دنیل که از ناسپاسی فرزند خوانده خود به شدت عصبانی است او را به یک مدرسه شبانه روزی در سان فرانسیسکو میفرستد […]