سکانس فیلم ددپول ، درگیری ویلسون (رایان رینولدز) با آژاکس و افرادش
9
07:53

سکانس فیلم ددپول ، درگیری ویلسون (رایان رینولدز) با آژاکس و افرادش

ویلسون (رایان رینولدز) در این سکانس فیلم ددپول ، به صورت ناشناس درآمده و با آژاکس (اد اسکرین) و همراهانش درگیر میشود تا او را دتگیر کرده و زخمهایش را التیام بخشد، اما آژاکس موفق به فرا میشود. سکانس فیلم ددپول ، درگیری ویلسون (رایان رینولدز) با آژاکس و افرادش عوامل فیلم ددپول کارگردان تیم […]
سکانس بدست‌آوردن قدرت فرا انسانی ویلسون در فیلم ددپول
10
08:55

سکانس بدست‌آوردن قدرت فرا انسانی ویلسون در فیلم ددپول (۱۵+)

آژاکس (اد اسکرین) دراین سکانس از فیلم ددپول ، ویلسون (رایان رینولدز) در یک محفظه پرفشار قرار میدهد و تا مرز خفگی پیش میبرد. این کار باعث التیام سرطان ویلسون و همچنین به دست آوردن قدرت فرا انسانی او میشود، اما سراسر بدنش پر از زخم هایی شبیه سوختگی می شود. سکانس بدست‌آوردن قدرت فرا […]