سکانس فیلم در اکلاهمای سابق ، خرابکاری در چاه استخراج نفت
3
08:40

سکانس فیلم در اکلاهمای سابق ، خرابکاری در چاه استخراج نفت

هنگامی که دنیل سامر (جان وین) و دوستانش در حال رسیدن به نفت هستند، چروکی که قبلا کارمند جیم گاردنر (آلبرت دکر) بوده، دکل و چاه نفتی آنها را با دینامیت منفجر میکند و به سراغ گاردنر میرود. در ادامه این سکانس از فیلم در اکلاهمای سابق، دنیل سامر به سراغ گاردنر میرود تا از […]
فیلم در اکلاهمای سابق ، سکانس اجازه استخراج نفت در سرزمین سرخ پوست‌ها
0
05:09

فیلم در اکلاهمای سابق ، سکانس اجازه استخراج نفت در سرزمین سرخ پوست‌ها

در این سکانس از فیلم در اکلاهمای سابق، دنیل سامر (جان وین) به نزد رئیس جمهور آمریکا روزولت می‌رود تا از او اجازه استخراج نفت در زمینهای سرخ پوست‌ها را بگیرد، این در حالی است که جیم گاردنر (آلبرت دکر) نیز چنین درخواستی را از روزولت دارد. رئیس جمهور آمریکا که قبل فرمانده دنیل سامر […]