سکانس فیلم  فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، نبرد دایناسور‌ها
4
06:44

سکانس فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، نبرد دایناسور‌ها

در این سکانس از سکانس فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، هنگامی که اوون (کریس پرت)، کلیر (برایس دالاس هاوارد) و میسی در حال فرار از چنگال دایناسوری با نام به ایندورپتر هستند، بلو که دایناسور پروش یافته توسط اوون است به کمک آنها آمده و ایندورپتر را از بین مییرد. سکانس فیلم فیلم […]
فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، سکانس بهم زدن حراج دایناسورها
3
06:17

فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، سکانس بهم زدن حراج دایناسورها

در این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، در مراسم حراج دایناسورها و هنگامی که یک دایناسور خطرناک به نام ایندورپتر که از ترکیب ژنتیکی دو دایناسورها به وجود آمده، در حال فروش است، اوون (کریس پرت) با استفاده از یک دایناسور و هدایت آن به سالن حراج، مراسم را به هم می […]
سکانس آتشفشان در پارک دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی
10
05:00

سکانس آتشفشان در پارک دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

هنگامی که اوون (کریس پرت) به هوش می آید، خودش را در محاصره مواد مذاب آتشفشانی میبیند و با تلاش فراوان، خودش را از این مخمصه نجات میدهد. در ادامه این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی، کلیر (برایس دالاس هاوارد) و فرانکلین (جاستیس اسمیث) موفق میشوند تا از دست یک دایناسور گوشتخوار که […]