سکانس شکار کارکنان پارک توسط ایندامینوس در فیلم دنیای ژوراسیک (Jurassic World)
3
07:06

سکانس شکار کارکنان پارک توسط ایندامینوس در فیلم دنیای ژوراسیک

کلیر (برایس دالاس هاوارد) در این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک ، به همراه اوون به محل نگهداری یک دایناسور دورگه ژنتیکی جدید به نام ایندامینوس که در آزمایشگاه پارک خلق شده میروند، اما متوجه میشوند که این موجود در قفس خود نیست. هنگامی که اوون (کریس پرت) به همراه دو نفر از کارکنان پارک […]
سکانس نجات از آرواره های دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک (Jurassic World)
6
07:18

سکانس نجات از آرواره های دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک (Jurassic World)

در این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک ، هنگامی که اوون (کریس پرت) در حال آموزش دادن به چند ولاسیرپتر (دایناسورهای گوشت‌خوار) میباشد، یکی از کارگران پارک با احتیاطی به درون قفس محل نگهداری این دایناسورها می افتد. در این هنگام اوون خودش را به داخل قفس رسانده و با کنترل رفتاری دایناسورها و آرام […]
سکانس فیلم  فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، نبرد دایناسور‌ها
4
06:44

سکانس فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، نبرد دایناسور‌ها

در این سکانس از سکانس فیلم دنیای ژوراسیک : سقوط پادشاهی ، هنگامی که اوون (کریس پرت)، کلیر (برایس دالاس هاوارد) و میسی در حال فرار از چنگال دایناسوری با نام به ایندورپتر هستند، بلو که دایناسور پروش یافته توسط اوون است به کمک آنها آمده و ایندورپتر را از بین مییرد. سکانس فیلم فیلم […]
فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، سکانس بهم زدن حراج دایناسورها
3
06:17

فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، سکانس بهم زدن حراج دایناسورها

در این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی ، در مراسم حراج دایناسورها و هنگامی که یک دایناسور خطرناک به نام ایندورپتر که از ترکیب ژنتیکی دو دایناسورها به وجود آمده، در حال فروش است، اوون (کریس پرت) با استفاده از یک دایناسور و هدایت آن به سالن حراج، مراسم را به هم می […]
سکانس آتشفشان در پارک دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی
10
05:00

سکانس آتشفشان در پارک دایناسورها در فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

هنگامی که اوون (کریس پرت) به هوش می آید، خودش را در محاصره مواد مذاب آتشفشانی میبیند و با تلاش فراوان، خودش را از این مخمصه نجات میدهد. در ادامه این سکانس از فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی، کلیر (برایس دالاس هاوارد) و فرانکلین (جاستیس اسمیث) موفق میشوند تا از دست یک دایناسور گوشتخوار که […]