فیلم  سینمایی دکتر استرنجلاو ، سکانس پرواز خلبان بی ۵۲ با بمب هیدروژنی
2
04:50

فیلم سینمایی دکتر استرنجلاو ، سکانس پرواز خلبان بی ۵۲ با بمب هیدروژنی

خلبان بمب افکن بی ۵۲ آمریکایی در این سکانس از فیلم سینمایی دکتر استرنجلاو ، که هواپیمایش قادر نیست تا با فرماندهی ستاد نیروهای آمریکایی تماس بگیرد، دستور به بمباران در خاک شوروی می دهد. او برای به کار انداختن بمب بر روی بمب به سوار میشود اما بمب ناگهان بمب رها میشود و خلبان […]
سکانس گفتگوی سران آمریکا و شوروی در فیلم دکتر استرنجلاو
2
09:15

سکانس گفتگوی سران آمریکا و شوروی در فیلم دکتر استرنجلاو

رییس جمهور آمریکا (پیتر سلرزز) در این سکانس از فیلم دکتر استرنجلاو ، با وساطت سفیر شوروی با نخست وزیر آن کشور تلفنی صحبت می کند و به او میگوید که یکی از فرماندهان ارتش آمریکا که دچار مشکلات ذهنی است به صورت سر خود دستور داده تا نیروهایش با بمب هیدروژن به شوروی حمله […]