braveheart02
13
04:15

سکانس اعدام ویلیام والاس در فیلم سینمایی شجاع دل(Braveheart,1995)

این پست به اعدام ویلیام والاس(مل گیبسون) در ملا عام و جلوی چشمان دوستارانش در فیلم سینمایی شجاع دل است. جاییکه برای جلوگیری از اعدام از او می‌خواهند که فقط طلب رحم کند ولی او با فریادی بلند کلمه آزادی را فریاد می‌زند و هنگام مرگ نامزدش را در بین جمعیت می‌بیند و البته سکانسی […]