fullmetalajacket03
2
04:25

فیلم سینمایی غلاف تمام فلزی ، سکانس درگیری لفظی سربازان در

در این سکانس فیلم سینمایی غلاف تمام فلزی ، جوکر که در خرابه‌های ویتنام به دنبال یکی از دوستان قدیمی بنام سرباز کابوی است، او را پیدا می‌کند. در این بین یکی از سربازان آمریکایی با جوکر دیگیری لفظی پیدا می‌کند و بحث به جاهای باریکی کشیده می‌شود… سکانس درگیری لفظی سربازان در فیلم سینمایی غلاف […]