سکانس فیلم طرفدار ، شاهرخ خان ها در خانه یکدیگر (Fan,2016)
0
05:10

سکانس فیلم طرفدار ، شاهرخ خان ها در خانه یکدیگر (Fan,2016)

گارو ( شاهرخ خان) در این سکانس فیلم طرفدار ، خودش را به جای آریان کانا جا می زند و به منزل او میرود و موجب میشود تا همسر کانا وحشت زده شود. او به عکسها وجوایز کانا صدمه زده و جایزه خودش را در آنجا قرار میدهد. کانا (با بازی شاهرخ خان) هم آدرس […]
فیلم سینمایی طرفدار ، سکانس جنجال گارو در موزه مادام توسو
2
08:11

فیلم سینمایی طرفدار ، سکانس جنجال گارو در موزه مادام توسو

گارو ( شاهرخ خان) که با انگیزه انتقام از کانا به لندن رفته، در این سکانس از فیلم سینمایی طرفدار ، به موزه مادام توسو می رود و خودش را جای کانا جا میزند و با طرفداران کانا صحبت کرده و با آنها عکس می گیرد. گارو سپس به سراغ تندیس مومی کانا (با بازی […]
سکانس ملاقات کانا با گارو در زندان در فیلم طرفدار (Fan, 2016)
5
10:23

سکانس ملاقات کانا با گارو در زندان در فیلم طرفدار (Fan, 2016)

در این سکانس از فیلم طرفدار ، آریان کانا (با بازی شاهرخ خان) که از برخورد خشن یکی از طرفداران متعصبش به نام گارو چاندانا (با بازی هم زمان شاهرخ خان) با رقیبش عصبانی و ناراحت شده، به بهانه دیدارش با او آدرس گارو را مأموران پلیس اطلاع میدهد تا دستگیرش کنند.کانا به پلیس پول […]