Pixinema.ir-rope01
1
08:39

فیلم طناب ، فهمیدن ماجرای قتل دیوید توسط روبرت (جیمز استوارت)

روبرت (جیمز استوارت) بعد از صحبت با براندون و فیلیپ با آنها شک کرده و این موضوع باعث درگیری فیلیپ که مست است با او میشود. در این سکانس فیلم طناب روبرت در درب صندوقچه را باز می‌کند و بدن بی جان دیوید می‌بیند اما براندون سعی می کند قتل دیوید را با طرح موضوع […]