leon03
20
06:23

فیلم لئون سکانس پایانی ، تلاش برای خروج از آپارتمان مرگ ژان رنو(هدیه ای از ماتیلدا)

در این سکانس بعد از درگیری سختی که در آپارتمان لئون (ژان رنو) رخ داده است همه جا پر از دود و مامورهای زخمی پلیس است که در این بین لئون با تلاش و پوشیدن لباس مامور پلیس موفق می‌شود از آنجا خارج شود. ولی در سکانس پایانی و هنگام عبور از آخرین در … […]
leon01
4
07:54

فیلم لئون سکانس ورود به آپارتمان گروه گری الدمن و شروع قتل اعضای خانواده ماتیلدا

استنفیلد (گری اولدمن) به همراه چندین مأمور و همکار خود با اسلحه به منزل ماتیلدا (ناتالی پورتمن) حمله می‌کنند و تمام اعضای خانواده او را به غیر از ماتیلدا که به منظور خرید بیرون رفته را به قتل می‌رسانند. ماتیلدا که از خرید بازگشته و متوجه قضیه می‌شود و برای نجات یافتن خود به درب […]