سکانس فیلم متخاصمان ، حمله وحشیانه آپاچی ها به سربازان
1
06:15

سکانس فیلم متخاصمان ، حمله وحشیانه آپاچی ها به سربازان

در این سکانس از فیلم متخاصمان، کاپیتان بلاکر (کریستین بیل) که ماموریت دارد تا یک سرخپوست زندانی به نام یلُو هاوک (وس استودی) و همراهانش را به محل زندگیشان ببرند، در بین راه با یک مزرعه مواجه میشوند که توسط آپاچی ها سوزانده شده است. هنگامی که آنها به داخل مزرعه میروند با زنی به […]
سکانس فیلم متخاصمان ، زنی که خانواده‌اش توسط آپاچیها کشته شده
4
10:32

سکانس فیلم متخاصمان ، زنی که خانواده‌اش توسط آپاچیها کشته شده

کاپیتان بلاکر (کریستین بیل) در این سکانس از فیلم متخاصمان ، که ماموریت دارد تا یک سرخپوست زندانی به نام یلُو هاوک (وس استودی) و همراهانش را به محل زندگیشان ببرند، در بین راه با یک مزرعه مواجه میشوند که توسط آپاچی ها سوزانده شده است. هنگامی که آنها به داخل مزرعه میروند با زنی […]