فیلم معجزه بزرگ ، سکانس نجات نهنگ ها از یخ های آلاسکا
1
08:02

فیلم معجزه بزرگ ، سکانس نجات نهنگ ها از یخ های آلاسکا

در این سکانس از فیلم معجزه بزرگ ، کشتی یخ شکن بزرگ اهل شوروی به کمک نجات دهندگان نهنگ در آلاسکا می آید و بعد از سه بار تلاش موفق میشود تا دیوار عظیم یخی را شکسته و نهنگ ها را نجات دهد. فیلم معجزه بزرگ ، سکانس نجات نهنگ ها از یخ های آلاسکا […]