فیلم من شماره چهار هستم ، سکانس همکاری چهار و شش در مقابله با ماگادوریان
0
09:53

فیلم من شماره چهار هستم ، سکانس همکاری چهار و شش در مقابله با ماگادوریان

در این سکانس از فیلم من شماره چهار هستم ، جان (آلکس پتیفر) و شماره شش (ترزا پالمر) با کمک یکدیگر و با استفاده از قدرت نیروهای خود موفق میشوند تا ماگادوریان را شکست بدهند.  فیلم من شماره چهار هستم ، سکانس همکاری چهار و شش در مقابله با ماگادوریان عوامل فیلم من شمـاره چهار […]
سکانس کشف توانایی منحصر به فرد جان در فیلم من شماره چهار هستم
0
04:57

سکانس کشف توانایی منحصر به فرد جان در فیلم من شماره چهار هستم

در این سکانس از فیلم من شماره چهار هستم ، هنگامی که جان (آلکس پتیفر) در کلاس درس نشسته، دست هایش به طور عجیبی شروع به ساطع کردن نور می کنند. او که توانایی کنترل این نیروی نورانی را ندارد از کلاس بیرون میرود و بیهوش میشود. اما محافظ او هنری (تیموتی الفانت) به کمکش […]