موسیقی متن فیلم پدر اثر لودویکو اناودی (The Father, 2020)
13
03:57

موسیقی متن فیلم پدر اثر لودویکو اناودی (The Father, 2020)

این فیلم داستان یک پیرمرد ولزی را دنبال می‌کند که باید با پیشرفت از دست دادن حافظه خود مقابله کند. موسیقی متن فیلم پدر اثر لودویکو اناودی آهنگساز و پیانیست معاصر ایتالیایی است موسیقی متن فیلم پدر اثر لودویکو اناودی (The Father, 2020) عوامل فیلم پدر کارگردان فلوریان زلر تهیه‌کننده دیوید پارفیت ژان لوئیس لیوی […]