thekid01
5
02:21

سکانس سرزمین رویاها در فیلم پسربچه (The Kid,1921)

این سکانس فیلم پسربچه ، چارلی چاپلین را از خستگی در کنار در ورودی خانه ای از شدت خستگی به خواب می‌رود به رویایی می‌رود که در آن همه کاراکترهای فیلم را به صورت فرشتگانی می‌بیند. او پسر بچه را به صورت یک فرشته می‌بیند که با هم از دنیای فانتزی چارلی چاپلین خارج می‌شوند.. […]