فیلم پسر جهنمی ، سکانس مبارزه پسر جهمی با سامويل (Hellboy,۲۰۰۴)
3
14:04

فیلم پسر جهنمی ، سکانس مبارزه پسر جهمی با سامويل (Hellboy,۲۰۰۴)

در این سکانس فیلم پسر جهنمی ، او بهمراه مایرز جهت بررسی سرقت از موزه نیویورک به محل حادثه میروند و در آنجا با یک موجود عجیب به نام سامويل برخود میکنند که در حال خوردن نگهبان های کشته شده موزه میباشد. پسر جهنمی با این موجود عجیب درگیر میشود و سرانجام در مترو او […]