سکانس نجات جان اکسل فلوی در فیلم پلیس بورلی هیلز
0
07:29

سکانس نجات جان اکسل فلوی در فیلم پلیس بورلی هیلز

اکسل (ادی مورفی) در این سکانس از فیلم پلیس بورلی هیلز ، به همراه کاراگاه ویلیام بیلی (جاج رینهولد) و دوستش جانت (لیسا ایلبچر) سراغ انبار (استیون برکوف) میروند و پس از جستجو موفق میشوند تا مواد مخدر را پیدا کنند. در این هنگام افراد ویکتور سر رسیده و جانت را به خود میبرند و […]
فیلم سینمایی پلیس بورلی هیلز ، سکانس ورود اکسل به کلوب اختصاصی
0
06:22

فیلم سینمایی پلیس بورلی هیلز ، سکانس ورود اکسل به کلوب اختصاصی

در این سکانس از فیلم سینمایی پلیس بورلی هیلز ، اکسل (ادی مورفی) بعد از قال گذاشتن پلیس ها، ماشین ویکتور میتلند (استیون برکوف) را تعقیب کرده و با شگردی خاص وارد کلوب اختصاصی میشود که ویکتور در آنجا در حال خوردن غذا است. او با بادی گارد ویکتور درگیر میشود و به ویکتور میگوید […]
سکانس سماجت اکسل در پیگیری پرونده قتل دوستش در فیلم پلیس بورلی هیلز
0
08:51

سکانس سماجت اکسل در پیگیری پرونده قتل دوستش در فیلم پلیس بورلی هیلز

اکسل (ادی مورفیی) در این سکانس از فیلم پلیس بورلی هیلز ، به محل کار دوستش مقتولش مایکی میرود و از ویکتور میتلند (استیون برکوف) که رییس مایکی بوده سوالاتی می پرسد، اما ویکتور دستور میدهد تا او را به خشونت به بیرون از آنجا بیندازند. ویکتور توسط پلیس بورلی هیلز دستگیر و زندانی میشود […]