matrix04
3
03:28

سکانس اکشن فوق‌العاده ورود نئو و ترینیتی به ساختمان در فیلم Matrix

در این سکانس فیلم Matrix نئو (کیانو ریوز) و ترینیتی (کری آن موس) برای نجات موفیوس به ساختمانی که او در آنجاست می روند. در گیت ورودی و پس از بازرسی دیگیری سختی بین آنها و مامورین اتفاق می‌افتدکه این سکانس را به سکانسی پر از صحنه های اکشن و البته خلاقانه در زمان خود می‌کند […]