Pixinema.ir-Assassin’s-Creed-03
0
09:10

سکانس اساسینز کرید ، پس گرفتن سیب توسط آگیلار و همرزمانش از کشیش تفتیش عقاید

توماس که یک کشیش تفتیش عقاید اسپانیایی است، در این سکانس اساسینز کرید فرزند سلطان محمد را گروگان تا در ازای دریافت سیب عدن، فرزند سلطان را آزاد کند. در هنگام این مبادله، آگیلار به کمک هم رزمش وارد صحنه شده و پس از درگیری و از دست دادن هم رزمش موفق میشود تا سیب […]
Pixinema.ir-Assassin’s-Creed02
3
12:01

فیلم سینمایی اساسینز کرید ، سکانس تلاش کالوم لینچ برای از اعدام

در این سکانس از فیلم سینمایی اساسینز کرید ، کالوم مجددا به وسیله دستگاه آنیموس به زمان گذشته بر می گردد و دوباره در نقش جدش آگیلار ظاهر میشود. او که دستگیر شده وبا حکم یک کشیش تفتیش عقاید اسپانیایی محکوم به اعدام با آتش شده، موفق می شود تا به کمک هم رزمش از […]
Pixinema.ir-assassin’s-creed-01
3
11:21

فیلم اساسینز کرید ، سکانس بازگشت کالوم لینچ به قرن پانزدهم

کالوم لینچ که قرار بود به علت قتل اعدام گردد، در یک مرکز تحقیقاتی به هوش می آید. او از مرگ نجات یافته تا خاطرات ژنتیکیش توسط دکتر سوفیا ریکین در یک مرکز توانبخشی بازگشایی شود. کالوک که تنها راه نجات خود را همکاری با سوفیا می بیند در این سکانس فیلم اساسینز کرید توسط […]