fullmetajacket04
5
07:37

سکانس مرگ دختر ویتنامی در فیلم غلاف تمام فلزی (Full Metal Jacket,1987)

این سکانس فیلم غلاف تمام فلزی به رویارویی افراد باقیمانده در نبرد تن به تن با تک تیراندازی که سربازان آمریکایی را می‌کشد، است. آنها که از طرف ساختمانی مورد هدف قرار می‌گیرند و سرباز کابوی در این کاجرا کشته می‌شود، وقتی که آنجا وارد می‌شوند با دختری ویتنامی روبرو می‌شوند که کشتن او برای […]