Pixinema.ir-ghayre_mojaz_03
20
10:09

سکانس فیلم غیرمجاز ، تلاش شایان (میلاد کی‌مرام) برای کمک به توکا

در این سکانس فیلم غیرمجاز ، توکا با شایان (میلاد کی‌مرام) تماس می گیرد. شایان تلاش می‌کند تا توکا را قانع کند تا به شهر خود برگردد ولی او راضی نمی‌شود. شایان او را به محل کار یکی از دوستانش می‌برد تا شب را آنجا بتواند بماند که با مزاحمت افرادی آنجا بودند ، توکا […]
Pixinema.ir-ghayre_mojaz02
3
04:50

فیلم سینمایی غیرمجاز ، توکا به دنبال کار در تهران و دردسرهای پیش رو

در این سکانس فیلم سینمایی غیرمجاز ، توکا که بعد از فهمیدن داستان ازدواج نامزدش در تهران از بی پولی و بی جایی به دنبال کار می‌گردد به یک خیاطی مراجعه و مسئول خیاطی از او می‌خواهد تا با خانواده اش صحبت و اجازه کار او را بگیرد که پس از تماس با خانه متوجه […]
Pixinema.ir-ghere_mojaz01
2
05:01

فیلم غیرمجاز ،‌ سکانس ملاقات توکا با ابراهیم و فهمدن داستان ازدواج او

در این سکانس فیلم غیرمجاز ، توکا که به تهران آمده تا نامزدش را ببیند به محل کار او می‌رود. ابراهیم که با دیدن توکا شوکه شده علت را پرسیده و توکا می‌گوید که از شهر و خانواده خود فرا کرده تا با ابراهیم بتوانند زندگی کنند. ولی ابراهیم بعد از چند با طفره رفتن […]