Pixinema.ir-Lantouri04
9

سکانس قصاص در فیلم لانتوری

سکانس فیلم لانتوری در این سکانس قصاص لانتوری میبینیم: در این سکانس پاشا (نوید محمدزاده) برای حکم اجرای قصاص وارد اتاق شده و مریم (مریم پالیزبان) را میبیند. لحظه های نفس گیر اجرای حکم قصاص را در این سکانس میبینیم (دارای صحنه های دلخراش) ولی در انتها … اطلاعات فیلم (۱۳۹۴) نام این فیلم نام باند […]
Pixinema.ir-lantouri03
1

سکانس لانتوری : اخاذی از نامزد مریم

سکانس فیلم لانتوری در این سکانس لانتوری میبینیم: در این سکانس پاشا (نوید محمدزاده) متوجه میشود که مریم (مریم پالیزبان) نامزد دارد و برای انتقام با کمک گروه لانتوری سعی میکنند تا از او انتقام بگیرند اطلاعات فیلم (۱۳۹۴) نام این فیلم نام باند تبهکاری لانتوری است. لانتوری متشکل از سه مرد و یک زن […]
Pixinema.ir-lantouri02
3
06:47

فیلم لانتوری : سکانس اسید پاشی

سکانس فیلم لانتوری در این سکانس فیلم لانتوری میبینیم: در این سکانس پاشا (نوید محمدزاده) پس از تمام کارهایی که براین نزدیک شدن به مریم (مریم پالیزبان) انجام میدهد قراری در پارک با او گذاشته و پس از شنیدن  جواب نه بر روی صورت مریم اسید میپاشد. (دارای تصاویر دلخراش) اطلاعات فیلم (۱۳۹۴) نام این فیلم […]
Pixinema.ir-lantouri01
0

سکانس فیلم لانتوری : دیدن مریم برای اولین بار

سکانس فیلم لانتوری در این سکانس فیلم لانتوری میبینیم: در این سکانس گروه لانتوری درحال زورگیری از یک بچه پولدار بوده که متوجه میشوند فردی در حال فیلم گرفتن از آنهاست که با تعقیپ پاشا (نوید محمدزاده) و ورود او به یک کتابخانه و دیدن مریم برای اولین بار مواجه میشود. در ادامه سعی میکند تا […]