Pixinema.ir-bestscene-imlegend
5
04:19

بهترین سکانس های فیلم من افسانه هستم با بازی ویل اسمیت (I Am Legend,2007)

بهترین سکانس های فیلم من افسانه هستم، نویل (ویل اسمیت) او زندگی و ساعت خود را طوری برنامه‌ریزی کرده است که فقط روزها از خانه بیرون بیاید و هیچگاه در تاریکی نرود. تنها همدم او سَم، سگ اوست. بهترین سکانس های فیلم من افسانه هستم با بازی ویل اسمیت (I Am Legend,2007) فیلم من افسانه […]
iamlegend03
20
03:43

سکانس پایانی فیلم من افسانه هستم “پایان شماره یک” (I Am Legend,2007)

در آخرین سکانس فیلم من افسانه هستم ، نویل (ویل اسمیت) که خانه او مورد حمله و هجوم موجودات قرار گرفته است به همراه پسر بچه و زنی که او را نجات داده اند به آزمایشگاه خود پناه می‌برد. در آخر این لحظه متوجه می‌شود که آخرین دارو عمل کرده و موجودی که به او […]
imlegend02
2
08:17

فیلم من افسانه هستم سکانس افتادن در تله ویل اسمیت (I Am Legend,2007)

در سکانس من افسانه هستم ، نویل (ویل اسمیت) که یکی از موجودات را گیر انداخته و برای تست داروها به آزمایشگاه خود برده بود، با موجودات دیگر گرفتار تله ای میشود. او براینجات خود تا غروب آفتاب وقت دارد. سکانس با هشدار ساعت ویل اسمیت شروع می‌شود. موجوداتی که او را به دام انداخته […]
iamlegend01
11
06:06

سکانس فیلم من افسانه ام : ورود ویل اسمیت به تاریکی برای پیدا کردن سَم

در سکانس فیلم من افسانه ام نویل (ویل اسمیت) همراه سگ خود  سَم که در جستجو غذا در شهر متروک هستند، در تعقیب یک آهو سم به داخل یک ساختمان می‌رود. نویل برای نجات جان او به داخل تاریکی رفته و با موجودات هاری که در تاریکی زندگی می‌کنند روبرو و … مواجهه ویل اسمیت […]