موسیقی متن فیلم مسافر قاچاق اثر هائوشکا (Stowaway, 2021)
0
03:48

موسیقی متن فیلم مسافر قاچاق اثر هائوشکا (Stowaway, 2021)

مسافر قاچاق فیلمی آمریکایی-آلمانی محصول سال ۲۰۲۱ با بازی آنا کندریک، تونی کولت، دنیل دای کیم و شامیر اندرسون است. موسیقی متن فیلم مسافر قاچاق اثر هائوشکا آهنگساز آلمانی میباشد که می‌توانید در پیکسینما به ان گوش بدهید موسیقی متن فیلم مسافر قاچاق اثر هائوشکا (Stowaway, 2021) عوامل فیلم مسافر قاچاق کارگردان جو پیانا تهیه‌کننده […]