سکانس بازگشت مکس به خانه در فیلم جایی که موجودات وحشی هستند
2
05:37

سکانس بازگشت مکس به خانه در فیلم جایی که موجودات وحشی هستند

در این سکانس از فیلم جایی که موجودات وحشی هستند ، مکس از موجودات جزیره جدا میشود تا به خانه اش برگردد. داستان این فیلم درباره مکس، پسر نه ساله است که به‌ علت بی‌‌ توجهی‌ اطرافیانش از خانه فرار کرده و سر از یک جزیره‌ در می آورد که در آن موجودات وحشی عجیبی […]