Pixinema.ir-Grave-of-the-Fireflies-02
10
09:30

انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب ، سکانس مرگ ستسوکو و وداع سیتا با او

ستسوکو که به علت کمبود مواد غذایی و گرسنگی زیاد دچار سوء تغذیه شدید شده جانش را از دست می‌دهد. در این سکانس انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب سیتا جسد ستسوکو به همراه وسایلش می سوزاند. انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب ، سکانس مرگ ستسوکو و وداع سیتا با او عوامل انیمیشن مدفن کرم‌ های شب‌تاب به […]
Pixinema.ir-Grave-of-the-Fireflies01
0
09:05

انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب ، تلاش سیتا برای محافظت از خواهرش

سیتا و خواهرش ستسکو به علت رفتارهای ناشایست عمه، منزل او را ترک کرده و در یک پناهگاه متروک دور از شهر زندگی می کنند. در این سکانس انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب سیتا برای بقا و محافظت از خواهر خود ناچار به دزدی از مزارع میشود ولی یک شب هنگام دزدی توسط یک کشاورز دستگیر […]