Pixinema.ir-green_light
0
14:23

انیمیشن کوتاه نور سبز (Green Light Short Animation)

داستان انیمیشن کوتاه نور سبز درباره دختری کوچک و روبات سربازی است که بعد از نجاتش توسط دخترک همراه او می‌شود تا به او در رسیدن به هدفش کمکش کند. در این بین کی از دشمنان ربات سرباز او را پیدا می کند و در مبارزه این دو دخترک جان خود را از دست می […]