سکانس مرگ کورتنی توسط خواهر مرده اش در فیلم مرگ‌بازان
1
05:57

سکانس مرگ کورتنی توسط خواهر مرده اش در فیلم مرگ‌بازان

کورتنی (الیوت پیج) در این سکانس از فیلم مرگ‌بازان ، با جیمی (جیمز نورتون) تماس میگیرد و به او می گوید که خواهرش را که مدتها قبل فوت شده را دیده است. جیمی هم به سرعت به سمت خانه کورتنی می رود، اما این در حالی است که کورتنی توسط خواهرش از بلتدی به بیرون […]