سکانس فیلم شجاع ، انتقام نهایی اریکا (جودی فاستر)  از قاتلین نامزدش
1
10:19

سکانس فیلم شجاع ، انتقام نهایی اریکا (جودی فاستر) از قاتلین نامزدش

در این سکانس فیلم شجاع ، اریکا(جودی فاستر) توسط یک پیام تصویری پی به هویت قاتلین نامزدش میبرد و به سراغ آنها که سه نفر هستند میرود. او دو نفر از آنها را میکشد ولی نفر سوم اریکا را غافل گیر میکند و سعی می کند اریکا را خفه کند که در این هنگام کاراگاه […]
فیلم شجاع ، سکانس شلیک اریکا (جودی فاستر) به قاتل در سوپرمارکت
2
06:13

فیلم شجاع ، سکانس شلیک اریکا (جودی فاستر) به قاتل در سوپرمارکت

در این سکانس فیلم شجاع ، اریکا(جودی فاستر) برای خرید وارد یک سوپر مارکت میشود و به صورت تصادفی شاهد جر و بحث فروشنده زن سوپر مارکت کشته شدن این زن توسط شوهرش میشود. او که شوکه شده با سلاح غیر قانونی که خریده قاتل زن ار پای درمی آورد و سرعت از محل واقعه […]