fullmetajacket04
5
07:37

سکانس مرگ دختر ویتنامی در فیلم غلاف تمام فلزی (Full Metal Jacket,1987)

این سکانس فیلم غلاف تمام فلزی به رویارویی افراد باقیمانده در نبرد تن به تن با تک تیراندازی که سربازان آمریکایی را می‌کشد، است. آنها که از طرف ساختمانی مورد هدف قرار می‌گیرند و سرباز کابوی در این کاجرا کشته می‌شود، وقتی که آنجا وارد می‌شوند با دختری ویتنامی روبرو می‌شوند که کشتن او برای […]
fullmetalajacket03
2
04:25

فیلم سینمایی غلاف تمام فلزی ، سکانس درگیری لفظی سربازان در

در این سکانس فیلم سینمایی غلاف تمام فلزی ، جوکر که در خرابه‌های ویتنام به دنبال یکی از دوستان قدیمی بنام سرباز کابوی است، او را پیدا می‌کند. در این بین یکی از سربازان آمریکایی با جوکر دیگیری لفظی پیدا می‌کند و بحث به جاهای باریکی کشیده می‌شود… سکانس درگیری لفظی سربازان در فیلم سینمایی غلاف […]
fullmetaljacket02
2
05:38

سکانس خودکشی سرباز پایل در فیلم غلاف تمام فلزی(Full Metal Jacket,1987)

این سکانس فیلم غلاف تمام فلزی به خودکشی یکی از افراد جوخه تحت تعلیم استوار هارتمن است. پایل سربازی تنبل که افراد دیگر گردان به خاطر اشتباهات او تنبیه می‌شدند و گذر زمان او را از فردی معمولی به یک روانی تبدیل می‌کند طوری که در آخرین شب حضور در پایگاه، فرمانده خود را بعد […]
fullmetaljacket01
4
01:00:10

سکانس توجیه دوره آموزشی استوار هارتمن در فیلم غلاف تمام‌فلزی

سکانس ابتدایی و توجیه دوره آموزش توسط استوار هارتمن ، که یک افسر خشن و بددهن است که با دیالوگ های خاص برای هر یک از افراد اسمی انتخاب میکند. در این سکانس او می‌گوید که سیاه ها را تحقیر نمیکینه و همگی حقوق مساوی دارند و … در این بین او با یکی از […]