Pixinema.ir-sevenpounds01
4
06:02

سکانس دلیل تصمیم در فیلم هفت زندگی(Seven Pounds,2008)

بن توماس (ویل_اسمیت) كه در حين رانندگي در جاده با موبايل خود مشغول است باعث واژگوني ماشين خود مي شود و در اين تصادف هولناك جان زنش را از دست مي دهد . اين حادثه، حادثه محرك فيلم است و  آنقدر عظيم است كه بن نمي تواند آن را فراموش كند و بد تر ار […]