Pixinema.ir-Desiree04
3
02:34

سکانس دزیره : تبعید ناپلئون و سوال از برنادوت برای حس او بعد از شکست ارتش فرانسه

این سکانس دزیره ناپلئون بناپارت (مارلون براندو) برای تبعید خود را‌ آماده می‌کند. او از برنادوت (همسر دزیره) در مورد اینکه او همانند یک نابغه ارتش فرانسه را در لایپزیگ شکست داده و از احساس او برای این پیروزی می‌پرسد که او در جواب به ناپلئون می‌گوید : احساس ناامیدی. سکانس دزیره : تبعید ناپلئون […]
Pixinema.ir-desiree01
9
05:13

سکانس فیلم دزیره : بحث ناپلئون بناپارت و برنادوت برای پادشاهی سوئد

این سکانس فیلم دزیره با ورود ناپلئون بناپارت (مارلون براندو) شروع شده و او با ژان باپتیست برنادوت و دزیره برای قبول پادشاهی سوئد توسط برنادوت بحث می‌کنند. ناپلئون در صورتی این درخواست را قبول می‌کند که برنادوت همچنان شهروند فرانسه باقی بماند و در جنگ ها به سپاه فرانسه کمک برساند که با عدم […]
desiree01
107
07:42

سکانس ملاقات آخر دزیره با ناپلئون بناپارت در فیلم دزیره (Désirée,1954)

این سکانس فیلم دزیره ناپلئون بناپارت (مارلون براندو) که در حال آماده سازی ارتش خود برای شروع جنگ است با دزیـره ملاقاتی داردو دزیـره او را متقاعد می‌کند تا از جنگ دست بردارد و تسلیلم شود. سکانس ملاقات آخر دزیره با ناپلئون بناپارت در فیلم دزیره (Désirée,1954) عوامل فیلم‌دزیره کارگردان هنری کاستر تهیه‌کننده جولیان بلاستاین […]