سکانس مبارزه جان ویک با رپر بازیگر در فیلم جان ویک: بخش ۲(John Wick 2)
0
07:25

سکانس مبارزه جان ویک با رپر بازیگر در فیلم جان ویک: بخش ۲(John Wick 2)

کاسین (لونی راشید لین جونیور معروف به کامن) در این سکانس از فیلم جان ویک: بخش ۲، که در تعقیب جان ویک (کیانو ریوز) است، با جان در داخل قطار مترو درگیر میشود، اما به شدت مجروح می شود. جان نیز که به شدت زخمی شده و توسط آدم کشهای دیگر تعقیب میشود، به سراغ […]
سکانس تخریب خانه جان در فیلم جان ویک: بخش ۲(John Wick: Chapter 2, 2017)
0
07:16

سکانس تخریب خانه جان در فیلم جان ویک: بخش ۲(John Wick: Chapter 2)

سانتیو(ریکاردو اسکامارچو) در این سکانس از فیلم جان ویک: بخش ۲ ،  به سراغ جان میرود و از او میخواهد تا با دینش را نسبت به او ادا کرده و برایش کاری انجام دهد، اما جان ویک (کیانو ریوز) به سانتیو میگوید که بازنشسته شده است و نمیتواند به او کمک کند. سانتیو نیز به […]