usualsuspect03
7
04:26

سکانس یایانی فیلم مظنونین همیشگی : رو شدن کل داستان و فرار کوین اسپیسی (شوزه)

سکانس پایانی مظنونین همیشگی به عنوان یکی از شوک آورترین سکانسهای تاریخ سینما، بازجویی را نشان می‌دهد که پس از ساعت بازجویی از وربال کیتز (یک چلاغ حقیر) با بازی کوین اسپیسی هنگامیکه از او دلیلی برای گناهکار بودنش پیدا نمی‌کند او را آزاد می کند. هنگامیکه او در حال خوردن کافی است ارتباط کلمات و […]
usualsuspect02
4
08:00

سکانس فیلم مظنونین همیشگی : بازجویی از کوین اسپیسی (کایزر شوزه) !!

این سکانس فیلم مظنونین همیشگی به بازجویی سنگین بازپرس ویژه از وربال کیتز (کوین اسپیسی) برای شرح ماجراهای قتل چهار نفر دیگر از مظنونین همیشگی می‌گذارد. وربال کیتز از شخصیتی مرموز و قاتل بالفطره بنام کایزر شوزه صحبت می‌کند و تعریف می‌کند هریک از افراد چگونه توسط او افرادش به قتل رسیده‌اند. او از اسم […]
usualsucpect01
8
04:15

فیلم مظنونین همیشگی سکانس ابتدایی، بازجویی و معرفی کاراکترها

سکانس ابتدایی در فیلم مظنونین همیشگی با حرکت پاهای وربال کیتز (کوین اسپیسی) در مسیر اتاقی که ۵ نفر از مجرمین سابقه دار میبایست جمله ای را بگویند، شروع می‌شود. این سکانس معرفی شخصیت ها و کارکترهای اصلی فیلم و معرفی مظنونینی است که به دنبال کامیون پر از اسلحه ربوده شده ، پلیس آنها […]