Pixinema.ir-Bad.Genius02
0
11:25

سکانس فیلم نابغه بد ، بخاطر سپردن و ارسال جواب‌های آزمون به تایلند

لین و بنک برای انجام آزمون استیک وارد سیدنی می شوند. در این سکانس فیلم نابغه بد آنها برای ارسال جواب آزمون به تایلند هر کدام باید نصف جوابها را به خاطر بسپارند و سپس در استراحت ۱۰ دقیقه ای جوابها را با استفاده از تلفن همراه ارسال کنند. این سکانس پس ار اتفاقات دلهره‌اور […]
Pixinema.ir-Bad.Genius-01
2
08:45

فیلم نابغه بد ، سکانس تقلب در امتحان از طریق کد مورس و انگشت

در این سکانس از فیلم نابغه بد ، دانش آموزان برای پاسخگویی به سوالات امتحان آماده می‌شوند که متوجه دو نوع سوالات متفاوت شده ولی لین با استفاده از انگشتانش جواب سوالات را به صورت کدهای مورس به دوستان خود میدهد. او هر دو نوع سوالات را پاسخ می دهد و جواب‌ها را برای دوستانش […]