Pixinema.ir-enemy-at-the-gates-05
14
06:34

فیلم دشمن پشت دروازه‌ ها ، سکانس پایانی و هدشات سرهنگ آلمانی توسط واسیلی

واسیلی زایتسف (جود لا) که همرزم خود و افسر تبلیغات ارتش که برای بدست آوردن سرهنگ از دست داده است در سکانس پایانی فیلم دشمن پشت دروازه‌ ها ، در کمین او ایستاده است تا از محل اختفای خود خارج شده و در تیررس واسیلی قرار بگیرد. هنگامی سرهنگ متوجه حضور واسیلی می‌شود که کمی […]
Pixinema.ir-enemy-at-the-gates-04
3
10:51

سکانس فیلم دشمن پشت دروازه‌ها ، سومین رویارویی واسیلی و سرهنگ

واسیلی زایتسف (جود لا) بهمراه یک سرباز روس در حل عبور از خرابه ها هستند که در منطقه کمین سرهنک قرار می ‌گیرند. در این سکانس فیلم دشمن پشت دروازه‌ها ، واسیلی که در نقطه تیر سرهنگ گیر افتاده سعی می‌کند از آنجا بیرون بیاید که در انتها بکمک یکی از دوستانش با تیراندازی به […]
Pixinema.ir-emey_at_the_gates03
2
10:25

سکانس دشمن پشت دروازه‌ها ، دومین رویایی واسیلی و هدشات دوستش توسط سرهنگ

واسیلی زایتسف (جود لا) که به همراه یک از همرزمانش راهی یک ماموریت شده اند در این سکانس دشمن پشت دروازه‌ها ، آنها تعدادی از نیروهای آلمانی را از بین می‌برند غافل از اینکه سرهنگ آلمانی (اد هریس) که برای شکار واسیلی فرستاده شده، در کمین آنهاست. در هنگام عبور از بین خرابه ای سرهنگ […]
Pixinema.ir-enemy-ate-the-gate02
2
00:37

فیلم دشمن پشت دروازه‌ها ، اولین رویایی واسیلی و تک تیرانداز نازی

واسیلی زایتسف (جود لا) که حالا به عنوان یک قهرمان برای ارتش روسیه محسوب می‌شود در عملاتی به همراه تعدای از افرادش به منطقه جنگی می‌روند. در این سکانس فیلم دشمن پشت دروازه‌ها ، او با یک تک تیرانداز آلمانی که برای کشتن او ماموریت پیدا کرده است روبرو می‌شود. این رویارویی برای او هزینه […]
Pixinema.ir–enemy-at-the-gate-01
0
06:18

دشمن پشت دروازه‌ها ، اولین هدشات در میدان و آشنایی واسیلی و دانیلف

در این سکانس فیلم دشمن پشت دروازه‌ها ، واسیلی زایتسف (جود لا) تک تیرانداز ماهر روسی که بهمراه افسر تبلیغات در میدانی در محاصره ارتش نازی قرار گرفته اند بعد از نجات سعی می کنند تعدادی افسرهای آلمانی را با تک تیرانداز از بین ببرند. واسیلی مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرد و با […]