سکانس فیلم بینوایان ، فرار ژان والژان از دست بازرس ژاور (Les Misérables)
6
07:20

سکانس فیلم بینوایان ، فرار ژان والژان از دست بازرس ژاور (Les Misérables)

در این سکانس فیلم بینوایان ، ژان والژان (ژان گابن) مبلغ ۱۵۰۰ فرانک به تناردیه میدهد تا کوزت را با خودش ببرد اما زن تناردیه شوهرش را وادار می کند تا مبلغ بیشتری از او بگیرد. در حالی که تناردیه در حال چانه زدن برای گرفتن مبلغ ۵۰۰۰ فرانک از ژان والژان است، ژاور (برنار […]
سکانس فیلم بینوایان ، هنگامی که کشیش روح والژان را میخرد (Les Misérables)
1
06:11

سکانس فیلم بینوایان ، هنگامی که کشیش روح والژان را میخرد (Les Misérables)

در این سکانس از فیلم بینوایان ، ژان والژان (ژان گابن) که به تازگی از زندان آزاد شده است به خانه کشیش دهکده میرود و کشیش به او غذا و جای خواب میدهد، اما والژان ظروف نقره ای وی را می دزدد. هنگامی که پلیس ها ژان والژان دستگیر می کنند و ظروف نقره ای […]