سکانس نجات الیسون و آنجلا از چنگ نیروهای ژاپنی در فیلم خدا می‌داند، آقای الیسون
0
07:47

سکانس نجات الیسون و آنجلا از چنگ نیروهای ژاپنی در فیلم خدا می‌داند، آقای الیسون

هنگامی که الیسون (رابرت میچام) و خواهر آنجلا (دبورا کار) در این سکانس از فیلم خدا می‌داند، آقای الیسون ، توسط نیروهای ژاپنی محاصره شده و در حال دستگیر شدن هستند، نیروهای آمریکایی با هواپیما به جزیره حمله کره و آنجا را بمباران میکنند و ژاپینیها به سنگرهایشان میروند. در این هنگام الیسون تصمیم میگیرد […]