PiratesoftheCaribbean
3
06:06

موسیقی متن فیلم دزدان دریایی کارائیب اثر هانس زیمر (Pirates of the Caribbean)

مجموعه فیلم های فیلم دزدان دریایی کارائیب پنج‌گانه، ساختهٔ گور وربینسکی و راب مارشال است که در این پست موسیقی متن فیلم دزدان دریایی کارائیب اثر هانس زیمر قرار داده شده است.. موسیقی متن فیلم دزدان دریایی کارائیب اثر هانس زیمر(Pirates of the Caribbean) جوایز و نامزدی‌های هانس زیمر در اسکار ۱۹۸۹: مرد بارانی ۱۹۹۵: […]