Pixinema.ir-The-Third-Man-03
0
07:14

سکانس فیلم مرد سوم ، ملاقات هالی با هری (اورسن ولز) بعد از سال‌ها

هالی که از زنده بودن هری اطمینان یافته در این سکانس فیلم مرد سوم به سراغ کورتز میرود و از او میخواهد تا هری (اورسن ولز) را ملاقات کند. هالی که بعد از سالها هری را ملاقات کرده سعی میکند تا او را متقاعد کند تا خودش را به پلیس معرفی کند اما هری دوستش […]
Pixinema.ir-third_man02
0
05:31

فیلم سینمایی مرد سوم ، تعقیب هالی بعد از سخنرانی و رفتن به اداره پلیس

هالی که بعد از سخنرانی مورد تعقیب دو شخص ناشناس قرار گرفته خود را به اداره پلیس میرساند تا از سرگرد کالووی کمک بگیرد. در این سکانس فیلم سینمایی مرد سوم ، کالووی به هالی میگوید که جانش در وین در خطر است و باید هر چه سریعتر این شهر را ترک کند. کالووی همچنین […]
Pixinema.ir-the_third_man01
0
07:21

فیلم مرد سوم ، سکانس تصمیم هالی مارتین برای پیدا کردن راز قتل دوستش هری

هالی مارتین که از تصادف و کشته شدن دوست صمیمی خود هری لایم شوکه شده با یکی از دوستان هری به نام بارون کورتز ملاقات میکند.در این سکانس فیلم مرد سوم هالی که بعد ازتناقض در صحبت های کورتز سرایدار خانه به موضوع کشته شدن هری شک کرده تصمیم می گیرد تا در وین بماند […]