Pixinema.ir-kargar.sade.niyazmandim03
0

سکانس فیلم کارگر ساده نیازمندیم : شکستن شیشه ماشین جهان

 سکانس فیلم کارگر ساده نیازمندیم در این سکانس کارگر ساده نیازمندیم میبینیم: در این سکانس قدم(بهرام افشاری) هنگامیکه متوجه میشود جهان(آتیلا پسیانی) قصد دارد مونس٬ دختری که او دوست دارد را صیغه کند عصبانی سر ساختمان رفته و شیشه ماشین جهان را میشکند اطلاعات کارگر ساده نیازمندیم (۱۳۹۴) قدم یک جوان ساده که برای کار […]
Pixinema.ir-kargar.sade.niyazmandim02
0

سکانس کارگر ساده نیازمندیم : کتک زدن قدم

 سکانس فیلم کارگر ساده نیازمندیم در این سکانس کارگر ساده نیازمندیم میبینیم: در این سکانس رحمت(مهران احمدی) هنگامیکه متوجه میشود قدم(بهرام افشاری) کارگر مغازه برای دخترش(روژین رحیمی تهرانی) مونس گوشی موبایل خریده است٬ ناراحت و قدم را زیر بار کتک می‌گیرد اطلاعات کارگر ساده نیازمندیم (۱۳۹۴) قدم یک جوان ساده که برای کار از شهرستان […]
Pixinema.ir-kargar.sade.niyazmandim01
1

سکانس کارگر ساده نیازمندیم : تهمت جهان به زن صیغه‌اش

 سکانس فیلم کارگر ساده نیازمندیم در این سکانس کارگر ساده نیازمندیم میبینیم: در این سکانس جهان(آتیلا پسیانی) برای اینکه بتواند از زن صیغه‌اش(سحر قریشی) جدا بشه به او تهمت میزند و … اطلاعات کارگر ساده نیازمندیم (۱۳۹۴) قدم یک جوان ساده که برای کار از شهرستان به تهران آمده و در مغازه رحمت شاگردی می‌کند […]