سکانس درد دل پدر و پسر در فیلم کریمر علیه کریمر (Kramer vs. Kramer)
0
06:34

سکانس درد دل پدر و پسر در فیلم کریمر علیه کریمر (Kramer vs. Kramer)

ـدر این سکانس از فیلم کریمر علیه کریمر ، هنگامی که تد (داستین هافمن) پسرش بیلی را به خاطر خوردن بی اجازه بستنی تنبیه می کند و به اتاقش میبرد، پس از شنیدن گریه های بیلی به سراغ پسرش رفته و با او درد دل می کند. تد به فرزندش می گوید که او مقصر […]
سکانس فیلم کریمر علیه کریمر ، جوآنا همسر(داستین هافمن) و فرزندش را ترک میکند!
0
07:29

سکانس فیلم کریمر علیه کریمر ، جوآنا همسر(داستین هافمن) و فرزندش را ترک میکند!

هنگامی که تد (داستین هافمن) به خانه بر میگردد، متوجه میشود که همسرش جوآنا (مریل استریپ) در حال بستن چمدنها و ترک کردن اوست. تد تلاش می کند تا مانع رفتن همسرش شود، ولی با گرفتن چمدان جوآنا نیز موفق یه این کار نمیشود. در ادامه این سکانس از فیلم کریمر علیه کریمر، زمانی که […]