Pixinema.ir-doshman_zan04
4
05:49

فیلم کمدی دشمن زن : وقتی قضیه زن حاجی (سام درخشانی) به جاهای باریک کشیده میشه

در  این سکانس فیلم کمدی دشمن زن بهرام که به همراه خسرو (سام درخشانی) نقشه کشیده اند تا به روشنک بگویند حاجی زن دارد برای اجرای نقشه مجبور می‌شوند تا تماس تلفنی با به اصطلاح زن حاجی داشته باشند که بهرام برای اینکه فضیه را هندل کند به مادرش (به عنوان زن حاجی) زنگ می […]
Pixinema.ir-doshman_zan03
13
04:31

سکانس فیلم دشمن زن : اجرای جواد یساری در قهوه خانه در حضور بهرام و خسرو

در  این سکانس فیلم دشمن خسرو (سام درخشانی) و بهرام که به قهوه خانه ای رفته اند تا با هم صحبت کنندکه با اجرای زنده خواننده سال های دور جواد یساری این سکانس پایان می‌یابد. این سکانس که ممکن تجدید خاطره ای برای برخی از طرفداران این خواننده باشد را رد وب سایت پیکسینما تماشا […]
Pixinema.ir-doshman_zan_03
3
07:16

سکانس دشمن زن مهمونی شب تولد خسرو (سام درخشانی) و حضور پلیس

در  این سکانس دشمن زن خسرو (سام درخشانی) که روشنک (الناز حبیبی) را به یک مهمونی برده و بعد از ساعت ها انتظار به داخل رفته و زدن کیک به سرش او را مثلا سوپرایز می‌کنند. او که با اوقات تلخی از ساختمان خارج می‌شود با پلیس روبرو و به ماموران پلیس می‌گوید که تولد […]
Pixinema.ir-doshman_zan_02
6
03:35

سکانس فیلم دشمن زن : خسرو (سام درخشانی) در محاصره دلبری دوستان روشنک

در سکانس فیلم دشمن زن خسرو (سام درخشانی) که به دنبال روشنک (الناز حبیبی) رفته است ، مجبور می‌شود دوستان روشنک را تا جایی برساند. در ماشین خسرو آنها سعی دارند تا نظر خسرو را به خود جلب کنند. تاریخ تولد و … راه هایی هستند که دوستان روشنک برای جلب نظر خسرو متوسل می‌شوند. […]
سکانس فیلم دشمن زن : تعریف داستان نوزادی روشنک توسط خسرو (سام درخشانی)
4
05:14

سکانس فیلم دشمن زن : تعریف داستان نوزادی روشنک توسط خسرو (سام درخشانی)

روشنک (الناز حبیبی) که به مسافرت آمده در خانه خسرو  و مادرش میهمان است . در سکانس فیلم دشمن زن خسرو (سام درخشانی) از خاطرات گذشته و زمان نوزادی روشنک داستان هایی را تعریف می‌کند که مذاغ روشنک و مادر خسرو (گوهر خیراندیش) خوش نیامده و اورا مورد سرزنش قرار می‌دهد سکانس فیلم دشمن زن […]