سکانس نجات زمین توسط سنگهای مغناطیسی در انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد
3
08:33

سکانس نجات زمین توسط سنگهای مغناطیسی در انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد

حیوانات جنگل با راهنمایی باک (سایمون پگ) روزنه های اطراف کوه آتشفشان را میبندند تا فشار گاز در دهانه آتشفشان جمع شود.در این سکانس از انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد ،   آنها سپس بزرگترین قطعه ها از بلورهای مغناطیسی را به داخل کوه آتشفشان میریزند، اما هنگامی که مانی (ری رومانو) و جولین ر […]
سکانس حمله مغناطیسی به حیوانات در انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد
2
07:40

سکانس حمله مغناطیسی به حیوانات در انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد

در حالیکه گروه حیوانات جنگل به رهبری باک (سایمون پگ) در حال رفتن به مقصد هستند، تعدادی از اژدها سعی می کنند تا به حمله به گروه، باک را شکار کنند ولی باک گروه را به داخل جنگل میبرد. در ادامه این انیمیشن عصر یخبندان مسیر برخورد، نیروی جاذبه ماه باعث میشود تا رودخانه به […]
پویانمایی عصر یخبندان: مسیر برخورد ، سکانس بازخوانی ستون سنگی اسرار آمیز
3
06:33

پویانمایی عصر یخبندان: مسیر برخورد ، سکانس بازخوانی ستون سنگی اسرار آمیز

ببرها به سید (جان لگویزمائوو) حمله می کنند تا او را شکار کرده و کودک را بگیرند، اما سید از دستشان فرار می کند. در ادامه این سکانس از انیمیشن عصر یخبندان: مسیر برخورد ، هنگامی که ببرها سید (جان لگویزمائو) و مانفرد (ری رومانو) را محاصره کرده اند، دیگو (دنیس لری) به کوکشان می […]
پویانمایی عصر یخبندان: مسیر برخورد ، سکانس بازخوانی ستون سنگی اسرار آمیز
1
02:30

پویانمایی عصر یخبندان: مسیر برخورد ، سکانس بازخوانی ستون سنگی اسرار آمیز

در این سکانس از پویانمایی عصر یخبندان: مسیر برخورد ، هنگامی که باک (سایمون پگ) در جستجوی نور قرمزی رنگی به درون یک غار رفته، به یک ستون سنگی اسرار آمیز برخورد می کند. او با کمک مانی (ری رومانو) این ستون را به سطح زمین می آورد و با خواندن نقاشیهای کشیده شده بر […]
سکانس بلوط فضایی در انیمیشن عصر یخبندان: مسیر برخورد
0
03:57

سکانس بلوط فضایی در انیمیشن عصر یخبندان: مسیر برخورد

در این سکانس از فیلم انیمیشن یخبندان: مسیر برخورد ، هنگامی که اسکرت سنجاب به دنبال میوه بلوط خود درون یک غار یخی می افتد، خود را داخل یک سفینه فضایی میبیند و به طور اتفاقی با دستکاری تنظیمات سفینه به فضا میرود. سکانس بلوط فضایی در انیمیشن عصر یخبندان: مسیر برخورد عوامل عصر یخبندان […]