موسیقی متن فیلم کوچه کابوس اثر نیتان جانسن (Nightmare Alley)
1

موسیقی متن فیلم کوچه کابوس اثر نیتان جانسن (Nightmare Alley)

بردلی کوپر، کیت بلانشت، تونی کولت، ویلم دفو، ریچارد جنکینز، رونی مارا، ران پرلمن، مری استینبورگن و دیوید استراترن حضور دارند. این فیلم بعد از نسخهٔ ۱۹۴۷ دومین فیلم بلند اقتباس‌شده از رمان گرشام است و موسیقی متن فیلم کوچه کابوس را نیتان جانسن ساخته است موسیقی متن فیلم کوچه کابوس اثر نیتان جانسن (Nightmare […]