Pixinema.ir-12.Years.a.Slave.-04
0
11:25

فیلم دوازده سال بردگی ، سکانس پیداکردن سالومون و بازگشت او به خانه

در این سکانس فیلم دوازده سال بردگی سالومون (چیویتل اجیوفور) از سامؤل باس (برد پیت) که به عنوان یک نجار سفید پوست در مزرعه در حال ساخت یک آلاچیق است درخواست میکند تا برای اون نامه بنویسد تا او را از بردگی نجات دهد. سامؤل نیز درخواست او را می پذیرد و افرادی برای برگرداندن […]
Pixinema.ir-12.Years.a.Slave.03
فیلم سینمایی ۱۲ سال بردگی ، سکانس لو رفتن نامه سالومون
0
08:22

فیلم سینمایی ۱۲ سال بردگی ، سکانس لو رفتن نامه سالومون

در ای سکانس فیلم سینمایی ۱۲ سال بردگی ، سالومون (چیویتل اجیوفور) به آرزمی که یک کارگر سفید پوست پنبه چی است پول می دهد و از او درخواست میکند تا نامه ای را که برای آزادی خود نوشه را به پستخانه برساند، اما آرزمی این موضوع را به ارباب سالومون میگوید و…..  فیلم سینمایی […]
Pixinema.ir-12.Years.a.Slave02
سکانس فیلم ۱۲ سال بردگی ، حلق آویز کردن سالومون در مزرعه!
0
09:27

سکانس فیلم ۱۲ سال بردگی ، حلق آویز کردن سالومون در مزرعه!

یکی از سر کارگرهای سفید پوست که از سالومون کینه به دل دارد با او درگیر شده و از او کتک میخورد. در این سکانس فیلم ۱۲ سال بردگی او سعی می کند که سالومون (چیویتل اجیوفور) را حلق آویزکرده و او را به قتل برساند ولی موفق به این کار نمی شود و توسط […]
Pixinema.ir-12.Years.a.Slave01
فیلم ۱۲ سال بردگی ، دزدین سالومون و اثارت و شروع برده شدن!
0
08:09

فیلم ۱۲ سال بردگی ، دزدین سالومون و اثارت و شروع برده شدن!

سالومون نورثاپ (چیویتل اجیوفور) که یک سیاهپوست آزاد است با همسر و فرزندانش در نیویورک زندگی می‌کند. در این سکانس فیلم ۱۲ سال بردگی  او که با نواختن ویولن امرار معاش می‌کند، با یک پیشنهاد کاری موقت برای انجام برنامه موسیقی به واشینگتن میرود و در آنجا توسط کارفرمایانش به وسیله مواد مخدر بیهوش میشود […]